понеделник, 29 октомври 2012 г.

Моделиране с пчелен восък. Есенни свещи.Работата с пчелен восък е традиционна дейност, както във валдорфските детски градини, така и във валдорфските училища.

Миризмата на восък и усещането за мекота, създават приятна атмосфера за изследване.

Наред с всички останали художествени дисциплини, моделирането с пчелен восък е от особено значение за развитието на детето. Чрез ритмичният процес на месене, децата тренират своите фини двигателни умения. Това не само насърчава сръчността, но също така има много положително влияние - като всички ритмични движения - за развитието на речта и мисълта.

При моделирането на восъка, децата имат сензорни преживявания и тяхното въображение и чувство за форма се развиват.
Трудността, която често се чувства при моделирането с пчелен восък, се дължи на това, че той първоначално е много твърд... и докато се работи с него, трябва първо да се затопли, докато стане мек и пластичен.

Полезното на това е, че подкрепя нашия опит, да научим децата в този забързан свят...., че нашите творения, нашето изкуство и нашето време трябва да бъдат изразходвани грижливо и бавно - с търпение и любов. Затоплянето на пчелният восък е точно толкова част от процеса, както моделирането с него ...

Практическо занимание: работа с восък - 27.10.2012 год.
Материалите: Пчелен восък, пчелни пити, орехови черупки, жълъди

**************************************************Modeling with beeswax. Autumn candles.


Working with beeswax is a traditional activity in Waldorf kindergartens and Waldorf schools.

The smell of wax and a feeling of softness, creating a pleasant atmosphere for study.

Along with all other artistic disciplines, modeling with beeswax is essential to a child's development. Through rhythmic kneading, children practicing their fine motor skills. This not only encourages dexterity, but also has a very positive impact like all rhythmic movements the development of speech and thought.

Modeling wax, children have sensory experiences and their imagination and sense of form developed.
The difficulty that is often felt in modeling with beeswax, due to the fact that it was initially very hard ... and while it works, it must first be heated until it becomes soft and pliable.

Usefulness of this is that it supports our experience to teach children in this hectic world .... that our creations, our art and our time should be spent carefully and slowly - with patience and love. Warming of beeswax is just as much a part of the process, modeling it ...

Practical activity: working with wax - 10/27/2012 years
Materials: Beeswax, honeycomb, shells, acorns
 четвъртък, 25 октомври 2012 г.

РАБОТА С ПЧЕЛЕН ВОСЪК

На 27.10.2012 год. / събота/ „Сдружение за валдорфска детска градина и училище- Стара Загора”, организира практическо занимание на тема: РАБОТА С ПЧЕЛЕН ВОСЪКВъв валдорфското образование, пчелния восък се използва от ранна детска възраст, както за моделиране, така и за изработване на свещи. Това е част от изграждането на творческото мислене и двигателните умения. Моделирането с пчелен восък е дейност, която присъства както в валдорфската детска градина, така и в първите години във валдорфското училище, като един от основните начини на художествено изразяване.


Къде: парк Аязмото, поляната зад паметника на Незнайния войн / пресечката на ул. „Августа Траяна” и ул. „Методий Кусев”

Кога: събота 27.10.2012 год. от 13.30 часа
Телефон за контакти: 0889 699 058 Наталия Дончева

понеделник, 22 октомври 2012 г.

Тъкане за деца


Топлото есенно време отново ни събра, на обичайното място и вече много по-уверени в това, което правим. Голяма част от присъстващите на това занимание, дойдоха с вълна и вълнена прежда, които сами бяха боядисали през седмицата и компетентно обясняваха на останалите, тънкостите при боядисването с брош J


Бяхме решили да втъчем част от заобикалящата ни природа в нашите пана и за това си събрахме кестени, сухи клонки, пера от гълъби…


Идеята ни беше, да покажем метод за тъкане, за най-малките, но тези паяжинки или както някои ги нарекоха чадърчета,толкова се харесаха на всички, че в заниманието се включиха дори и присъстващите татковци…