понеделник, 23 септември 2013 г.

Валдофска детска градина за 1 ден - 21.09.2013

"Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора" участва за пореден път в ежегодния младежки фестивал "Различният поглед".

Тъй като в Стара Загора, все още няма действаща валдорфска детска градина, искахме да осигурим възможност на всеки един родител и дете, посетили фестивала, да усетят уникалния дух и приказна атмосфера на валдорфските детски градини, за това създадохме „Валдофска детска градина за 1 ден”.


Показахме, типичното за валдорфските детски градини обзавеждане: дървени маси и столове, плейстенд, играчки от дърво и вълна, боядисани с естествени багрила копринени шалове, къщичка за кукли. 


  Децата успяха да се потопят в дневния ритъм характерен за валдорфските детски градини: игра в кръг, игри с пръсти, разказване на приказка. Разказахме приказката „Маша и мечока”, като използвахме филцови кукли, коприна за декорация и дървени валдорфски играчки /дървета, храсти, гъбки, пещера, къщичка/.


 


Игра в кръг:Отново се радвахме на подкрепата на нашите приятели, гостите ни от сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители” гр. Варна, които активно се включиха в заниманията ни. 

С такива добри приятели и толкова много деца, които буквално не искаха да си тръгнат и оставаха часове при нас, а някои веднъж тръгнали, се връщаха отново, се надяваме нашата мечта, за валдорфска детска градина в Стара Загора, скоро да стане реалност.

-------------------------------------------------------------------------------------
"Waldorf kindergarten for one day" 

"Association of Waldorf kindergarten and school in Stara Zagora" participated again in the annual youth festival "Different look".

Since in Stara Zagora not have a Waldorf kindergarten, we wanted to provide an opportunity for each parent and child, visited the festival to experience the unique spirit and fairy athmosphere of Waldorf kindergartens, so we created the "Waldorf kindergarten for one day."
We show typical Waldorf kindergarten furniture: wooden tables and chairs, playstend, toys made of wood and wool, silk scarves dyed with natural dyes Dolls house.
Children were able to immerse themselves in the daily rhythm typical of Waldorf kindergarten: games in round games with fingers, storytelling. We told the story "Masha and the Bear" using felted dolls, silk decoration and wooden Waldorf toys /trees, shrubs, mushrooms, a cave, cottage/.

Again we enjoyed the support of our friends, our guests by the "Waldorf pedagogy for children, parents and teachers" from Varna who actively joined in our activities.

With such good friends and so many children who did not want to leave and stayed with us for hours and those who left, came back again, we hope our dream for Waldorf kindergarten in Stara Zagora, soon to become a reality.

сряда, 18 септември 2013 г.

СЕМИНАР ПО ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА

на тема „Наблюдение и развиване на възприемателни способности – какво значение имат те за възпитателната дейност и в социалните взаимоотношения” 


04.10.-06.10.2013 г.

Организатори: Сдружение „Приятели на Валдорфската педагогика” и
Валдорфска детска градина „Златно зрънце”

Програма:

Петък, 04.10.2013

18.00 – 20.00 ч. – Представяне на участниците.
Въведение: Какво представляват възприятието и наблюдението?

Събота, 05.10.2013

9.00 – 11.00 ч. – Наблюдение на деца

11.00 – 11.30 ч. - Пауза

11.30– 13.00 ч. – Развиване на способност за възприемане на самия себе си и на
другия човек чрез работа с изкуство

13.0 - 15.00 ч. - Обедна почивка

15.00- 16.30 ч. - Работа с изкуство: рисуване, пластициране

16.30- 17.00 ч. - Пауза

17.00- 19.00 ч. - Мълчание, слушане, говорене


Неделя, 06.10.2013

9.00 – 10.00 ч. – Работа с изкуство: рисуване, пластициране

10.00 – 10.30 ч. - Пауза

10.30- 11.30 ч. - Обобщение, отговаряне на въпроси, поглед в бъдещето

Място на провеждане: Зала 2, хотел Рила, ул. „Калоян” 6, София

Лектори:

Шейда Айсел, дългогодишен педагог във валдорфска детска градина в Германия, член на немската педагогическа секция, лектор на международни семинари. Шейда Айсъл е ръководител на международен проект за България и работи със Сдружение „Приятели на Валдорфската педагогика”от 2004 г. насам.

Хауке Кох-Фолкертс, антропософски арт и психо-терапевт, работи с деца и има собствено ателие за арт-терапия, лектор на семинари за работа с изкуство.

Такса участие: 60 лв. за участие в целия семинар и 10 лева за посещение на едно занятие. Таксата следва да се преведе на посочената банкова сметка най-късно до 01.10.2013 г. с основание: „семинар” или „лекция, дата, час” (ако се плаща за отделно занятие). Записвания и плащания на място и в деня на семинара не се приемат.
За родители на деца от детска градина „Златно зрънце” – 50% отстъпка. 

Други отстъпки са възможни по предварително съгласуване и договаряне.

IBAN: BG 16STSA93000008957558
BIC/Swift: STSABGSF Банка: ДСК, клон 2103, бул. „Дондуков” 5, София 1000
Сдружение „Приятели на валдорфската педагогика

За повече информация и/или за изпращане на заявка за участие: waldorf.bg@gmail.com
Величка Йорданова, тел. 0878 611157 – след 17:00ч.

събота, 14 септември 2013 г.

Панаир на ученика – Стара Загора
От 14 до 22.09.2013 год. „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора” ще участва в провеждащия се МОЛ-Галерия, „Панаир на ученика”.

Събота и неделя от 15.00 до 20.00 часаПонеделник  до петък от 17.00 до 20.00 часаПосетителите на нашия щанд ще могат да получат флаери и брошури, както и информация за валдорфската педагогика и нашето Сдружение. Всеки ден ще имаме различно ателие, което ще представя част от характерните дейности за този вид образование.Заповядайте, очакваме Ви!

петък, 13 септември 2013 г.

Практическо-теоретични занимания за родители и деца
„Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора” започна цикъл от практическо-теоретични занимания, предназначени за родители и деца, с цел запознаване с основните принципи на валдорфската педагогика.

На 11.09.2013 год. на една от поляните в парк „Зелен клин” в неформална атмосфера, която предразполагаше родителите към споделяне на опит и впечатления, а децата към игри, говорихме за сетивата на детето и защо във валдорфското обучение се използват играчки от естествени материали.


Традиционно за нашите занимания разказахме приказка с филцови кукли, след която децата имаха възможност да поиграят с валдорфски дървени и плетени играчки.


Ако желаете да се пресъедините към нас в следващите ни прояви, моля пишете ни на new_waldorf_sz@yahoo.com или ни се обадете на тел: 0889 699 058.Practical and theoretical activities for parents and children  "Association
for Waldorf kindergarten and school Stara Zagora," began a cycle of practical and theoretical activities for parents and children in order to present the basic principles of Waldorf pedagogy.

On 11.09.2013 years on one of the glades in park "Green wedge" in a casual atmosphere that encourages parents to share experiences and impressions and children to play games, we talked about the senses of the child and why in Waldorf education we use toys maked from natural materials.

Traditionally we told tale with felted dolls, after the children had the opportunity to play with Waldorf wooden and knitted toys.

If you want to join us at our next show, please contact us at new_waldorf_sz@yahoo.com or call us at: 0889 699 058.